Sintetinės biologijos organizacija

2016 metais Vilnius-Lithuania iGEM komandos iniciatyva Lietuva pirmoji tarp iGEM konkurse dalyvaujančių šalių įsteigė Sintetinės biologijos organizaciją. Organizacija vienija žmones, kurie domisi sintetinės biologijos mokslu bei siekia prisidėti prie šios mokslo srities plėtojimo Lietuvoje bei pasaulyje.

Sintetinės biologijos organizacija

Organizacijos vertybės ir veiklos tikslai

Mūsų stiprybė glūdi tvirtuose santykiuose su partneriais ir visuomene. Tikime, kad moderniame pasaulyje, kuriame gyvename ir dirbame, mes galime sukurti stiprią, į visuomenės poreikius orientuotą kultūrą, kuri remtųsi smalsumu, įkvepiančiu keistis vardan geresnės ateities, bendradarbiavimu, iškeliant komandos tikslus aukščiau asmeninių ir tikslo aiškumu, kuris leidžia imtis iniciatyvos bei veikti. Be šių pagrindinių vertybių esame išsikėlę ir šiuos veiklos tikslus:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Skatinti domėjimąsi sintetinės biologijos sritimi, jos svarba bei pritaikymu įvairiose srityse

Vykdyti edukacinę bei profesinio orientavimo veiklą visuomenei

Skatinti universitetų bendruomenių bei visuomenės tarpusavio bendravimą

Dalyvauti sintetinės biologijos bei kituose moksliniuose konkursuose

Organizuoti mokslo ir kultūros visuomeninius renginius

Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos bei užsienio organizacijomis